Посольство України в Королівстві Марокко

, Київ 21:13

Тарифи консульського збору

ЗАТВЕРДЖУЮ

Державний секретар МЗС України

А.І.Заяць (підпис)

13.04.2017 року

 

ТАРИФИ

 

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Королівстві Марокко

 

 

№ з/п

 

 

Найменування консульських дій

 

Тарифна ставка

В дирхамах Марокко

В дол. США

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

151

15

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

1006

100

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

1509

150

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

604

60

       

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

252

25

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

402

40

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

151

15

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

201

20

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

1006

 

100

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

1509

150

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

252

25

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

252

25

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

252

25

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

252

25

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

252

25

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

704

70

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

1207

120

10

Видача довідки про належність до громадянства України

252

25

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

252

25

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

1207

120

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

2012

200

 

  1. III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

разової

654

65

 

дворазової                                                                              

654

65

 

багаторазової

654

65

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

654

65

 

дворазової

654

65

 

багаторазової

654

65

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

багаторазової

654

65

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 -

         

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

151

15

2

Видача витребуваного документа

402

40

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

704

70

  

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

50

5

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

352

35

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

1509

150

4

Видача довідки про засвідчення документа

201

20

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

201

20

2

Реєстрація шлюбу

503

50

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

1006

100

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

805

80

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

1006

100

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

302

30

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

1006

100

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

2012

200

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

302

30

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

805

80

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

503

50

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

-         дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- іншим особам

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (425 дирхам)

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (3402 дирхам)

 

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (170 дирхам)

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

503

50

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

  • дітям, другому з подружжя, батькам
  • іншим особам

402

704

  

40

70

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

  • дітям, другому з подружжя, батькам
  • іншим особам

 

 

402

704

 

 

40

70

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами „г” та „ґ”

е)

- посвідчення інших довіреностей

402

40

є)

- посвідчення заповітів

352

35

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

1207

120

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (850 дирхам)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

1207

120

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

302

30

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

302

30

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

503

50

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

 

503

101

 

50

10

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

252

25

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

252

25

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

252

25

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

252

25

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (213 дирхам) і не більше 200 дол. США (1701 дирхам)

14

Прийняття на зберігання документа

30 дол. США (255 дирхам) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (128 дирхам) і не більше 200 дол. США (1701 дирхам)

16

Вчинення морських протестів

1006

100

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

201

20

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

302

30

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

805

80

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

101

10

         

 

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

604

60

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

2012

200

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

805

80

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

302

30

 

Під час обрахунку даного проекту тарифів консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій Посольством України в Королівстві Марокко, застосовувався курс 8,5064 марокканських дирхамів за 1долар США.

 

Посол                                                                          (підпис)                                              Я.Г.Коваль

 

Другий секретар з

консульських питань                                                 (підпис)                                               Г.В.Галета

 

Спеціаліст з фінансових питань                               (підпис)                                               О.М.Булатніков


Консульський відділ Посольства України в Королівстві Марокко
Керівник: Галета Григорій Володимирович
Другий секретар (консульські питання)
Адреса:

212, rue Mouaouya Ben Houdaig - OLM Souissi - 10170 Rabat

Телефон: +212 537 65 78 40
Факс: +212 537 75 46 79
Ел. пошта: emb_ma@mfa.gov.ua
Веб-сайт: morocco.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України, іноземців та осіб без громадянства :

Пн. – з 9:00 до 12:30 год.

Вт. –  з 9:00 до 12:30 год.

Ср. – з 9:00 до 12:30 год.

Чт. –  з 9:00 до 12:30 год.

Пт. – з 9:00 до 11:30 год., для окремих категорій громадян (вагітних жінок, осіб похилого віку, громадян, які мають фізичні вади здоров’я. Проводиться відвідання арештованих і хворих громадян України) 

Для громадян України, які бажають отримати інформацію з паспортних питань слід телефонувати за номером телефону : +212 636 93 02 44 

Сб. – вихідний день

Нд. – вихідний день

У неробочий та неприйомний час, у вихідні тасвяткові дні прийом громадян України проводиться у екстренних випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Увага!  Посол України в Марокко веде прийом громадян України на постійній основі за попереднім записом по телефону 0537 65 78 40.

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранень, загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у неприйомний час.

Гаряча лінія: 00 (212) 66 118 63 90 

Сторінка дипустанови у соціальній мережі Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Ambassade-dUkraine-au-Maroc/584143221700170

Увага ! 

Шановні громадяни України перед відвіданням Королівства Марокко просимо пересвідчитись у наявності дійсної марокканської візи у вашому паспорті. 

Посвідка, віза або інший офіційний документ, що надає право на перебування в країнах ЄС не є підставою для  безвізового в'їзду до Королівства Марокко.

 

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА КОРДОНОМ

Нагадуємо про необхідність подання до контролюючих органів за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Обов’язок подання декларації у громадян - платників податку, відповідно до норм Податкового кодексу України виникає у разі отримання ними протягом звітного року різних видів оподаткованих доходів, зокрема:

у випадку, якщо при нарахуванні чи виплаті доходів податок не утримувався (п.п.168.1.3 Кодексу);

якщо доходи були отримані  від особи, яка не є податковим агентом та іноземні доходи (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст.168 Кодексу).

Підпунктом 14.1.55 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначений дохід, отриманий з джерел за межами України, - це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних митним органам.

Кінцевою датою подання декларації про доходи, отримані у 2017 році, визначено 2 травня 2018 року (включно).

 

Межі консульського округу:

До консульського округу Посольства України належить територія Королівства Марокко, Ісламської Республіки Мавританія та Демократичної Республіки Конго.

Примітки:

До уваги громадян України, які постійно або тимчасово проживають на території Королівства Марокко та Ісламської Республіки Мавританія

Іноземці та особи без громадянства в’їжджають на територію Автономної Республіки Крим та м.Севастополь України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», в редакції від 09.05.2014, зокрема, визначено порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Відповідно до статті 10 Закону громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Водночас, в’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Станом на сьогодні відповідний  проект порядку в’їзду іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію, розроблений Адміністрацією Державної прикордонної служби, перебуває на погодженні у причетних центральних органах виконавчої влади.

Таким чином, іноземцям з держав з візовим порядком в’їзду за отриманням візових документів слід звертатися до дипломатичних представництв або консульських установ України за кордоном.

Іноземці з держав з безвізовим порядком в’їзду можуть перебувати на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь України виключно  за умови перетинання державного кордону в діючих пунктах пропуску через державний кордон України з проставленням відповідних відміток в паспортних документах або імміграційних картках.

Разом з тим, Законом внесено зміни до деяких нормативно-правових актів в частині відповідальності осіб за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, а саме:

1. Кримінальний кодекс України доповнено статтею 332-1

- порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів. Згадані вище дії, вчинені організованою групою караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення, зокрема, доповнено статтею 204-1 такого змісту:

- порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

3. Статтю 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» доповнено абзацом такого змісту:

в'їзд в Україну іноземцю або особі без громадянства не дозволяється:

- якщо така особа намагається здійснити в’їзд через контрольні пункти в’їзду - виїзду на тимчасово окуповану територію без спеціального дозволу або така особа під час попереднього перебування на території України здійснила виїзд із неї через контрольний пункт в’їзду – виїзду;

доповнено статтею 14-1 такого змісту:

-  іноземцям та особам без громадянства, які прибули до контрольних пунктів в’їзду - виїзду з тимчасово окупованої території без відповідного дозволу, не дозволяється подальший проїзд та в найкоротший строк вони повертаються на тимчасово окуповану територію, з якої вони прибули, або в державу, яка видала паспортний документ.

У разі неможливості негайного повернення іноземця або особи без громадянства вони перебувають у пункті контролю в’їзду - виїзду до їх повернення.

Таким іноземцям та особам без громадянства у паспортному документі проставляється відмітка про заборону в’їзду в Україну на термін, зазначений у рішенні, прийнятому відповідно до частини третьої статті 13 цього Закону";

статтю 20 доповнено частиною четвертою такого змісту:

-  забороняється здійснення транзитного проїзду іноземців та осіб без громадянства через тимчасово окуповану територію.

Передбачений цим Законом правовий режим діятиме до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території

Інформаційну брошуру щодо надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам України, які повертаються в Україну за процедурою добровільного повернення, видворення або у порядку реадмісії можна завантажити тут.

http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/faq