Посольство України в Королівстві Марокко

, Київ 16:10

Тарифи консульського збору

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Міністра закордонних справ України

Н.М.Галібаренко (підпис)

09.12.2014 року

 

ТАРИФИ

 

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Королівстві Марокко

 

 

№ з/п

 

 

Найменування консульських дій

 

Тарифна ставка

В дирхамах Марокко

В дол. США

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

128

15

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

851

100

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

1276

150

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

510

60

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

255

30

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

213

25

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

340

40

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

128

15

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

170

20

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

851

 

100

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

1276

150

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

213

25

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

213

25

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

213

25

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

213

25

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

213

25

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

595

70

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

1021

120

10

Видача довідки про належність до громадянства України

213

25

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

213

25

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

1021

120

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

1701

200

 

  1. III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

разової

723

85

 

дворазової                                                                              

1106

130

 

багаторазової

1701

200

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

723

85

 

дворазової

1106

130

 

багаторазової

1701

200

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

разової

723

85

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

         

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

128

15

2

Видача витребуваного документа

340

40

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

595

70

  

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

43

5

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

298

35

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

1276

150

4

Видача довідки про засвідчення документа

170

20

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

170

20

2

Реєстрація шлюбу

510

50

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

851

100

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

681

80

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

851

100

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

255

30

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

851

100

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

1701

200

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

255

30

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

681

80

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

425

50

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

-         дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- іншим особам

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (425 дирхам)

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (3402 дирхам)

 

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (170 дирхам)

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

425

50

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

  • дітям, другому з подружжя, батькам
  • іншим особам

340

595

 

 

 

 

40

70

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

  • дітям, другому з подружжя, батькам
  • іншим особам

 

 

340

595

 

 

40

70

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами „г” та „ґ”

е)

- посвідчення інших довіреностей

340

40

є)

- посвідчення заповітів

298

35

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

1021

120

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (850 дирхам)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

1021

120

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

255

30

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

255

30

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

425

50

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

 

425

85

 

50

10

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

213

25

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

213

25

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

213

25

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

213

25

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (213 дирхам) і не більше 200 дол. США (1701 дирхам)

14

Прийняття на зберігання документа

30 дол. США (255 дирхам) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (128 дирхам) і не більше 200 дол. США (1701 дирхам)

16

Вчинення морських протестів

851

100

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

170

20

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

255

30

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

681

80

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

85

10

         

 

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

510

60

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

1701

200

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

681

80

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

255

30

 

Під час обрахунку даного проекту тарифів консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій Посольством України в Королівстві Марокко, застосовувався курс 8,5064 марокканських дирхамів за 1долар США.

 

Посол                                                                          (підпис)                                              Я.Г.Коваль

 

Другий секретар з

консульських питань                                                 (підпис)                                               Г.В.Галета

 

Спеціаліст з фінансових питань                               (підпис)                                               О.М.Булатніков


Консульський відділ Посольства України в Королівстві Марокко
Керівник: Галета Григорій Володимирович
Другий секретар (консульські питання)
Адреса:

212, rue Mouaouya Ben Houdaig - OLM Souissi - 10170 Rabat

Телефон: +212 537 65 78 40
Факс: +212 537 75 46 79
Ел. пошта: emb_ma@mfa.gov.ua
Веб-сайт: morocco.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України, іноземців та осіб без громадянства :

Пн. – з 9:00 до 12:30 год.

Вт. –  з 9:00 до 12:30 год.

Ср. – з 9:00 до 12:30 год.

Чт. –  з 9:00 до 12:30 год.

Пт. – з 9:00 до 11:30 год., для окремих категорій громадян (вагітних жінок, осіб похилого віку, громадян, які мають фізичні вади здоров’я. Проводиться відвідання арештованих і хворих громадян України) 

Для громадян України, які бажають отримати інформацію з паспортних питань слід телефонувати за номером телефону : +212 636 93 02 44 

Сб. – вихідний день

Нд. – вихідний день

У неробочий та неприйомний час, у вихідні тасвяткові дні прийом громадян України проводиться у екстренних випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Увага!  Посол України в Марокко веде прийом громадян України на постійній основі за попереднім записом по телефону 0537 65 78 40.

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранень, загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у неприйомний час.

Гаряча лінія: 00 (212) 66 118 63 90 

Сторінка дипустанови у соціальній мережі Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Ambassade-dUkraine-au-Maroc/584143221700170

Увага ! 

Шановні громадяни України перед відвіданням Королівства Марокко просимо пересвідчитись у наявності дійсної марокканської візи у вашому паспорті. 

Посвідка, віза або інший офіційний документ, що надає право на перебування в країнах ЄС не є підставою для  безвізового в'їзду до Королівства Марокко. 

Межі консульського округу:

До консульського округу Посольства України належить територія Королівства Марокко, Ісламської Республіки Мавританія та Демократичної Республіки Конго.

Примітки:

До уваги громадян України, які постійно або тимчасово проживають на території Королівства Марокко та Ісламської Республіки Мавританія

Іноземці та особи без громадянства в’їжджають на територію Автономної Республіки Крим та м.Севастополь України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», в редакції від 09.05.2014, зокрема, визначено порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Відповідно до статті 10 Закону громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Водночас, в’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Станом на сьогодні відповідний  проект порядку в’їзду іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію, розроблений Адміністрацією Державної прикордонної служби, перебуває на погодженні у причетних центральних органах виконавчої влади.

Таким чином, іноземцям з держав з візовим порядком в’їзду за отриманням візових документів слід звертатися до дипломатичних представництв або консульських установ України за кордоном.

Іноземці з держав з безвізовим порядком в’їзду можуть перебувати на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь України виключно  за умови перетинання державного кордону в діючих пунктах пропуску через державний кордон України з проставленням відповідних відміток в паспортних документах або імміграційних картках.

Разом з тим, Законом внесено зміни до деяких нормативно-правових актів в частині відповідальності осіб за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, а саме:

1. Кримінальний кодекс України доповнено статтею 332-1

- порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів. Згадані вище дії, вчинені організованою групою караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення, зокрема, доповнено статтею 204-1 такого змісту:

- порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

3. Статтю 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» доповнено абзацом такого змісту:

в'їзд в Україну іноземцю або особі без громадянства не дозволяється:

- якщо така особа намагається здійснити в’їзд через контрольні пункти в’їзду - виїзду на тимчасово окуповану територію без спеціального дозволу або така особа під час попереднього перебування на території України здійснила виїзд із неї через контрольний пункт в’їзду – виїзду;

доповнено статтею 14-1 такого змісту:

-  іноземцям та особам без громадянства, які прибули до контрольних пунктів в’їзду - виїзду з тимчасово окупованої території без відповідного дозволу, не дозволяється подальший проїзд та в найкоротший строк вони повертаються на тимчасово окуповану територію, з якої вони прибули, або в державу, яка видала паспортний документ.

У разі неможливості негайного повернення іноземця або особи без громадянства вони перебувають у пункті контролю в’їзду - виїзду до їх повернення.

Таким іноземцям та особам без громадянства у паспортному документі проставляється відмітка про заборону в’їзду в Україну на термін, зазначений у рішенні, прийнятому відповідно до частини третьої статті 13 цього Закону";

статтю 20 доповнено частиною четвертою такого змісту:

-  забороняється здійснення транзитного проїзду іноземців та осіб без громадянства через тимчасово окуповану територію.

Передбачений цим Законом правовий режим діятиме до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території

Інформаційну брошуру щодо надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам України, які повертаються в Україну за процедурою добровільного повернення, видворення або у порядку реадмісії можна завантажити тут.

http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/faq